วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

I promised

‘I promised. So I’ll stay until the soldiers come and shoot me’

Eyewitness: Under fire in Thailand

Andrew Buncombe reports from the streets of Bangkok which have become a lethal battle zone
By Andrew Buncombe in Bangkok

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/eyewitness-under-fire-in-thailand-1977647.htmlWorld 's watching about Thai crisis

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Red-shirt leaders appealed to the United Nations: We need help! - CNN iReport

Red Shirt anti-government protesters scream and burst into tears as their leaders announce to the crowd their surrender in downtown Bangkok on May 19, 2010.

Earlier today, soldiers from the Thai Army broke down barricades and entered the fortified camp occupied by anti-government Red Shirt protesters for the past several weeks in downtown Bangkok. Several clashes took place, and Red Shirt leaders announced to their followers that they were surrendering to police as the soldiers approached. Many protesters dispersed, but some continued to battle with grenades, guns, slingshots and fire, setting as many as 20 locations ablaze in central Bangkok. At this stage, it is unclear how many have been killed or injured, but at least five are known to have died, with dozens more injured. Thai authorities have imposed a curfew as they battle fires, process detainees and clear the rest of the Red Shirt encampment.

Video by Thaienews

http://www.ireport.com/docs/DOC-446412


วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ศอฉ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 17 จังหวัด

Asian Centre for Human Rights

ไว้อาลัย Chatchai Salaow ชาติชาย ซาเหลา วีรชนราชประสงค์ อีกชีวิตที่ถูกปลิดลงเพียงเพราะถือกล้องวิดิโอถ่ายความจริง

Thai Red Shirt leader shot

Red Shirt leader after shooting

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Please Take Care Santipong Injan สันติพงษ์ พี่น้องเสื้อแดงที่สูญเสียดวงตา เมื่อ 10 เมษา

Please Take Care Santipong Injan สันติพงษ์ พี่น้องเสื้อแดงที่สูญเสียดวงตา เมื่อ 10 เมษา 2553 จากการใช้กำลังและอาวุธสงครามของรัฐบาลเผด็จการ สลายการชุมนุมมือเปล่าเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของคนเสื้อแดง ขณะนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระ ต้องทำการใส่ลูกตาเทียม และใช้เงินจำนวนหนึ่ง ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมดูแลชีวิตพี่น้องเสื้อแดงคนนี้ ด้วยบัญชี ธนาคารกรุงไทย 1761157558 ชื่อบัญชี นาย สันติพงษ์