วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Thais killed during red-shirt protests in Bangkok – March 15 to May 23, 2010Thais killed during red-shirt protests in Bangkok– March 15 to May 23, 2010

รายชื่อ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ การชุมนุมคนเสื้อแดง– ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2553

This killed during red-shirt protests in Bangkok between March 15 and May 23, 2010: รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดง ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2553
Thais killed during red-shirt protests in Bangkok between March 15
 and May 23, 2010
Thais killed during red-shirt protests in Bangkok between March 15 and May 23, 2010 : รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดง ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2553

Thais killed during red-shirt protests in Bangkok between March 15
 and May 23, 2010 : 
รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดง 
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2553

Thais killed during red-shirt protests in Bangkok– March 15 and May 23, 2010

รายชื่อ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ การชุมนุมคนเสื้อแดง– ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2553

Thais injured and killed during red-shirt protests in Bangkok between March 15 and May 23, 2010 : รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดง ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2553
Thais injured and killed during redshirt protests in Bangkok 
between March 15 and May 23, 2010 : 
รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดง 
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2553

Thais dead or injured hospitalized in Bangkok– May 17 to 23

รายชื่อ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ การชุมนุมคนเสื้อแดงในแต่ละโรงพยาบาล – ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 พฤษภาคม 2553

Thais dead or injured hospitalized in Bangkok between May 17 to 23 : รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดงในแต่ละโรง พยาบาล ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 พฤษภาคม 2553
Thais dead or injured hospitalized in Bangkok between May 17 to 23
 : 
รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดงในแต่ละโรง 
พยาบาล ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 พฤษภาคม 2553
Thais dead or injured hospitalized in Bangkok between May 17 to 23 : รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดงในแต่ละโรง พยาบาล ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 พฤษภาคม 2553
Thais dead or injured hospitalized in Bangkok between May 17 to 23
 : 
รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมคนเสื้อแดงในแต่ละโรง 
พยาบาล ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 พฤษภาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น