วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประกาศหน่วยพยาบาลภาคสนาม RSR

RSR ขอประกาศว่า หน่วยพยาบาลภาคสนาม RSR เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนเสื้อแดงหลายอาชีพ เป็นกลุ่มเพื่อน เพื่อดูแลชีวิตคนเสื้อแดงด้วยกันเอง ในพื้นที่การชุมนุม ด้วยเงินทุน ของเราเอง เรายินดีที่จะทำงานอาสาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไป ในฐานะประชาชนธรรมดา มิใช่เป็นหน่วยงานการเมือง สังกัดพรรคการเมือง หรือนักการเมืองท่านใด เราไม่เคยรับ ไม่ยินดีรับ และจะไม่รับเงินที่เป็นประโยชน์แก่ RSR ในรูปแบบทั้งหมด ตั้งแต่เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ เงินทุน และเงินอื่นใดในลักษณะดังกล่าว ตั้งแต่ก่อนก่อตั้ง ระหว่างการดำเนินกิจกรรมการชุมนุมน้อยใหญ่ หลังการขอพื้นที่คืน จนกระทั่งวันนี้ จากองค์กรทางการเมือง นักการเมือง และท่านใดก็ตาม ตลอดไป เช่นเดียวกับอาสาอื่นของคนเสื้อแดง โดยเราขอให้การสับสนุนช่วยเหลือทั้งหมด หากจะมีแก่เรานั้น ได้มุ่งไปสู่พี่น้องเสื้อแดงที่ยังเดือดร้อนทุกข์ยากอีกมากจะดีที่สุด ด้วยความตระหนักซึ้งว่า การได้เป็นคนเสื้อแดงนั้น งดงามที่สุดแล้วในการเกิดเป็นมนุษย์ RSR ทุกคนจึงขอจารึกความงดงามนี้ไว้ในหัวใจ และขอรักษาความอิ่มเอมใจในการเป็นอาสาภาคประชาชนอย่างเต็มภาคภูมินี้ ไว้กับพวกเราทุกคน โดยไม่ยินยอมให้สิ่งใด มาทำลายความงดงามแห่งความเป็นมหาประชาชนนี้ตลอดไป จะด้วยผลประโยชน์หรือด้วยสิ่งใดก็ตาม ตราบจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายของ RSR ทุกคน ๑ กันยายน ๒๕๕๓ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น